הילינג קבלי חן

קבלה והילינג קבלי

הפורום שלי

מעגל תל אביב

הכתבות שלי

הספרות בקבלה

ווטסאפ

הפייסבוק שלי

הגנה מעין רעה

הילינג מסורתי

תקשורת עם מלאכים

הדרך לאיזון

טיהור אנרגיות שליליות

מהותה של חוכמת הקבלה

אודות

הילינג קבלי

המילה "הילינג" באה מהמושג "Spiritual Healing", שפירושו ריפוי רוחני.

 עמים רבים פיתחו צורות שונות של הילינג, ושיטת ריפוי זו נפוצה מאד היום.

 ביהדות, שיטת ההילינג הקבלי קיימת מזה אלפי שנים ונעשית על-ידי הקרנת אותיות ושמות קודש בעלי עוצמה רפואית.

 על-פי הקבלה, גופנו בנוי מאותיות המוליכות את אנרגיית הנר"ן (נפש, רוח, נשמה) הזורמת בגוף.

 כאשר האדם פוגם באמצעות מעשה שלילי או מחשבה שלילית - נפגמות האותיות המוליכות את אנרגיית הנר"ן ומתחילה המחלה שהיא, למעשה, ביטוי נפשי או גופני של התמעטות האנרגיה בגוף.

 באמצעות המחלה הגוף "זועק" לעזרה, והכאבים מבטאים זאת ברמה הגופנית.

רבי יעקב משה חרל"פ ז"ל, תלמידו של הראי"ה קוק ז"ל, כתב בעניין זה כי "כל צרה וכל מיני ייסורים הם בחינת הסתר פנים, שאור ה' מסתתר מהאדם ועל-ידי זה סובלת הנפש מאד. סבל זה מתגשם בחומר - בצורה של כאבים, צרות וייסורים, כי גם סבלו של החומר הוא על שאינו נהנה מזיו ה' שנסתתר ממנו.

וכשם שהפה של האדם הוא המספר מה שבתוכו, כן הכאבים, הצרות והיגונות הם הפה של הנפש והחומר, שבהם מבטאים צערם על התרחקותם והסתתרותם מאת מקור חייהם, מחיי החיים ב"ה.

קובי כהן © 2020 - כל הזכויות שמורות