חיפוש

 

 
לדף הבית >>     אסף עוזירי, עו”ד, נזקי גוף, רחובות >>

מהו תפקידן של הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי

 

מהו תפקידן של הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי? מהן סמכויותיהן? ומהן סמכויותיה של וועדה רפואית לעררים? על כך בכתבה החשובה הבאה...  

 

תפקיד וסמכויות של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי אשר דנות בפגיעה בעבודה

במאמר זה אנסה להבהיר שאלות אלו באופן שיאפשר לכם, נפגעי תאונות עבודה, את האפשרות להבין יותר טוב את הפרוצדורה בה פועל המוסד לביטוח לאומי ויתן לכם כלים למצות את הסיכוי לקבל הכרה וזכאות כספית מקסימאלית.

תפקידה של הוועדה הרפואית הינו לקבוע "אם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה".

ככל שהוועדה סבורה שקיימת נכות שנובעת מהפגיעה בעבודה היא דנה אף בהיקף הנכות "דרגת הנכות" של נפגע העבודה כבסיס לתשלום הקצבה או המענק וזאת לפי המבחנים שנקבעו בתקנות.

הוועדות הרפואיות מתאפיינות בהיותן טריבונל מקצועי רפואי שבמסגרתו נלמדים הנתונים הרפואיים והעובדות הרלוונטיות.

מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדה רפואית רשאי לערור עליה בפני הוועדה רפואית לעררים.

זו האחרונה כשמה כן היא – וועדה רפואית היושבת בהרכב של שלושה רופאים.

 

על החלטת הוועדה לעררים ניתן להגיש ערעור בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה.

פסק דינו של בית הדין האזורי ניתן אף הוא לערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה ובלבד שניתנה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו או מאת שופט בית הדין הארצי שמינה לכך הנששיא.

 

תפקידה של הוועדה לערעורים הינו לקיים דיון מחדש במצבו של המבוטח ולקבוע את דרגת נכותו בהתאם למצבו הרפואי. כפי שמוקנה לוועדה הרפואית מדרג ראשון תפקידה של הוועדה הוא לקבוע אם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה וכן לקבוע את "דרגת הנכות" של נפגע בעבודה.

בכדי להגשים תכלית זו החוק העניק לוועדה סמכויות נרחבות אשר בין היתר כלולות בסעיף 30(א) לתקנות.

סעיף 30(א) לתקנות הביטוח הלאומי קובע כי וועדה לערעורים רשאית לאשר החלטת הוועדה, לבטלה או לשנותה בין אם נתבקש לעשות זאת ובין שלא נתבקשה, בין שהמערער הוא הנפגע ובין שהוא המוסד לביטוח לאומי.

סעיף זה מקנה סמכויות נרחבות לוועדה לעררים ובכללן הסמכות לשנות את דרגת הנכות של מבוטח אף לגבי פגיעות שלגביהן לא הוגש ערר.

כלל נהוג הוא כי דרג הערעור רשאי לעשות כל אשר רשאית הוועדה מדרג א’ לעשות ולתת כל החלטה שצריך היה לתת.

הוועדה, הלכה למעשה, דנה במצבו של המבוטח מחדש וסמכותה אינה מוגבלת ל"רכיבי הערעור" בלבד.

ההחלטה הרפואית שהיא תולדה של הבאתו של הנושא בפני וועדת עררים חייבת להיות אמינה ומלאה.

הסמכות שהוקנתה לרופא במהותה מחייבת שרופא הוועדה שבדק אדם יוכל לבטא את מלוא מסקנותיו בהתאם למיטב שיקולו ומצפונו המקצועי ואם הוא מגיע תוך כדי הבדיקה הרפואית לכלל מסקנה שעיין כלשהו שנדון בפני הדרג הראשון אינו מקובל עליו או טעון ביטול או שינוי הסמכות בידיו, ללא קשר לנוסחו של הערר, לעשות כן.

ככל שבכוונת הוועדה לעשות שימוש בסמכותה להפחית את אחוזי הנכות, אף מבלי שמונח לפניה ערר במסגרתו היא מתבקשת לעשות כן, עליה להזהיר את המבוטח אודות כוונתה על מנת שיוכל לשקול צעדיו.

החובה להזהיר מבוטחים במקום בו נשקלת האפשרות להפחית את דרגת הנכות, נועדה לאפשר למבוטח להתכונן כראוי, להמציא חוות דעת רפואית במקרה הצורך, להציג את טענותיו בצורה מיטבית או אף להחליט על משיכת הערעור.

הפסיקה בנוגע לגדרי סמכויותיה של הוועדה הרפואית לעררים הינה ענפה ובמסגרתה נדונו בין היתר מספר שאלות;

האם מוקנית לוועדה לעררים הסמכות לדון בשאלות של היקף הנכות שעה שהערר הוא על הפעלת תק’ 15 בלבד?

בהליך שנוהל בעניינו של יצחק שמש הוכרע כי אין לוועדה סמכות לפתוח מחדש את היקף הנכות הרפואית כאשר הערר הוגש על נושא הפעלת תקנה 15 בלבד.

 
 

האם מוקנית לוועדה לעררים הסמכות לדון בנכות בתחום אשר לגביו לא הוגש ערר?

בהליך שנוהל בעניינו של פורינסון נאום נקבע כי לוועדה קיימת סמכות לדון בתחום הא.א.ג. אף שהנושא לא עלה במסגרת הערר שהוגש על ידו.

בהליך שנוהל בנוגע לחדר יונס דראושה נקבע כי לוועדה לעררים יש סמכות לדון בנכות הנוירולוגית אף שלא התבקשה לעשות זאת על ידי הצדדים.

 

האם מוקנית לוועדה לעררים הסמכות לדון בקשר הסיבתי בין נכות לבין תאונה?

באותו הליך שנוהל בעניינו של פורינסון נאום נקבע כי כאשר מדובר בהחלטת וועדה רפואית לעררים שניתנה לאחר וועדה מדרג ראשון שקביעתה אינה סופית יש סמכות לוועדת העררים להרהר בדבר קיומו של קשר סיבתי.

בית הדין מסייג את קביעתו כל עוד הדברים אמורים לגבי קביעה סופית שנעשתה על ידי וועדה רפואית מדרג ראשון ולא וועדה רפואית לעררים קודמת.

 

האם מוקנית לוועדה לעררים לקבוע נכות כי נכותו של הנפגע יציבה ולא זמנית ולקבוע את היקפה?

בג"צ 1082/02 המוסד לביטוח לאומי נ’ בית הדין הארצי לעבודה דן בסוגיה זו וקבע כי לוועדה הרפואית לעררים קיימת הסמכות לקבוע כי נכותו של הנפגע יציבה ולא זמנית וכן להעריך את היקף הנכות היציבה.

 

לסיכום, כאשר ניגשים לוועדה של המוסד לביטוח לאומי בהליך של נכות מעבודה יש לדעת ולהכיר את גדר סמכויותיה של הוועדה על מנת לנצל את יתרונותיה ולקבל את הנכות המקסימאלית בגין הפגיעה.

נפגעתם בתאונת עבודה והינכם סובלים מנכות
מוזמנים לפנות אלי לייעוץ ראשוני ללא עלות 

יש לכם עוד שאלות לעו”ד אסף עוזירי, נזקי גוף? כנסו!

054-2871851

עירית מודיעין

 

 
 
 
היכן מחביאים גופה

היכן מחביאים גופה

מעגלי תמיכה

מעגלי תמיכה

 

 

 

 

 

עירית מודיעין
כל מה שקורה בעיר באנר הדר

 

מדורים

 
 
 
 
הגדלת גופן
הקטנת גופן
 
מונוכרום
ניגודיות מקסימלית
 
תיאור לתמונות
 
קיצורי מקלדת
  • M-עבור לתוכן העמוד
  • H-עמוד הבית
  • F-פורום
  • B-אודות
  • A-הצהרת נגישות
הצהרת נגישות
ביטול נגישות