חיפוש

 

 
לדף הבית >>     מורשת >>

יש להקים ועדת שקיפות / מכתב למערכת

 

אל: ראש העיר מר חיים ביבס: ”יו”ר הוועדה יפנה לראש העירייה ולמנכ”ל העירייה, בבקשה להנחות את יושבי הראש של הוועדות העירוניות ואת המזכירים/ות של הוועדות העירוניות, לפעול על פי מדיניות ועדת השקיפות העירונית, ולהעביר את הפרוטוקולים לממונה על חוק חופש המידע בעירייה”.

 

מר ביבס שלום,

הנדון: הקמת וועדת שקיפות בעיריית מודיעין-מכבים-רעות

 

 1. תושבי העיר ראויים לקבל מידע מפורט ושוטף, ויש להם זכות מלאה לדעת מה נעשה בעיר ומה עושים ראש העיר, סגני ראש העיר, בכירי העירייה, ראשי אגפים בעירייה, רב העיר, רב רובע מכבים-רעות, מנהלי התאגידים העירוניים וסגניהם, לטובת תושבי העיר בתמורה לארנונה שתושבי העיר משלמים.
 2. הפרסומים העירוניים היזומים ע"י העירייה, מספרים ומשקפים רק חלק קטן מהנעשה בעירייה. יש לזכור שמדובר רק באתרים של רשויות מקומיות שמחליטות מה לפרסם, ולא בשקיפות מלאה של הרשות ככלל. המידע החשוב באמת בדבר השימוש בכספי ציבור, עדיין אינו שקוף.

המידע בנוגע לשימוש בכספי הציבור, כפי שמשתקף בספר התקציב, בחוזים, במכרזים, במענקים, בתמיכות במישרין או בעקיפין באמצעות חברות עירוניות, הוא חלקי ביותר.

 1. המידע המפורט בנושא, אינו צריך להיות רק בבעלות בלעדית של ממלאי התפקידים השונים בעירייה ובתאגידים העירוניים, והציבור הרחב שמשלם ממיטב כספו עבור כלל פעילויות עירייה, צריך להיות שותף למידע.

כמו"כ, העירייה חייבת לפתח ולקדם כלי עבודה ולהציב קריטריונים ברורים לשקיפות מלאה, ולא להשאיר את כל העבודה רק לארגוני החברה האזרחית, שגם הם חשופים למידע חלקי בלבד.

 1. מבדיקה שקיימתי באתר האינטרנט של העירייה, הפרוטוקולים והקלטות ישיבות המועצה מתפרסמים באופן כמעט מלא (חסרות הקלטות אחדות).

יחד עם זאת, הפרוטוקולים של הוועדות העירוניות אינם מפורסמים במלואם.

 1. גם המידע השוטף בכל הנוגע לתאגידים העירוניים, עדיין נשמר בחדרי חדרים, הרחק מעיני הציבור.
 2. לכן, מאז שהתחלתי לעסוק בין היתר גם בנושא השקיפות בעירייה, כחבר מועצת העיר מאז אוקטובר 2013, אני משוכנע שצריך לפרסם מידע מפורט ושוטף לידיעת הציבור, הן בנוגע לפעילות העירייה והן בנוגע פעילות התאגידים העירוניים, למעט מידע שנאסר לפירסום על פי חוק ו/או מטעמי שמירה על צנעת הפרט.
 3. בכדי לקדם את האמור לעיל, יש לדעתי לפעול כמפורט להלן:
  • ראש העיר, סגני ראש העיר, בכירי העירייה, ראשי אגפים בעירייה, רב העיר, רב רובע מכבים-רעות, מנהלי התאגידים העירוניים וסגניהם, יעבירו בכל חודש לממונה על חופש המידע בעירייה תקציר של הפעילות שלהם בחודש הקודם להגשת המידע.
  • מועצת העיר תקים ועדת שקיפות בעירייה. חברי ועדת השקיפות יהיו:

יו"ר הועדה – חבר מועצת העיר באופוזיציה.

חברי הוועדה – 2 חברי מועצה מהקואליציה, יועץ משפטי, מבקר העירייה, דובר העירייה, הממונה על חוק חופש המידע בעירייה.

 • ועדת השקיפות תתכנס בשבוע השני של כל חודש, ותדון בכל המידע שהממונה על חופש המידע יציג לוועדה בישיבה שתתקיים בשבוע השני של כל חודש. הוועדה תאשר את פרסום המידע לציבור באתר העירייה, למעט מידע שיהיה אסור לפירסום על פי חוק ו/או מטעמי שמירה על צנעת הפרט.
 • הוועדה תדון ותמליץ במידת הצורך על דרכים לשיפור השקיפות בנושאים שיפורסמו לציבור.
 • כמו"כ, הוועדה תדון בנושאים כלליים כמפורט להלן (רשימה חלקית לדוגמה):
 • העברת ישיבת המועצה בצילום ישיר לציבור, דרך קישור באתר העירייה.
 • העברת ישיבת וועדות העירייה בצילום ישיר לציבור דרך קישור באתר העירייה, למעט וועדות שהמידע בהן הוא חסוי עפ"י חוק ו/או מסיבות של צנעת הפרט.
 • פרסום פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר וישיבות וועדות העירייה.
 • פרסום תקציב העירייה מיד לאחר אישורו. תקציב העירייה לשנת 2018 עדיין לא התפרסם באתר העירייה.
 • פרסום הדוחות הכספיים המפורטים של העירייה בכל רבעון.
 • פרסום הפעילות והדוחות הכספיים של החברות והתאגידים העירוניים.
 • פרסום הנחיות של היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים.

יו"ר הוועדה יפנה לראש העירייה ולמנכ"ל העירייה, בבקשה להנחות את יושבי הראש של הוועדות העירוניות ואת המזכירים/ות של הוועדות העירוניות, לפעול על פי מדיניות ועדת השקיפות העירונית, ולהעביר את הפרוטוקולים לממונה על חוק חופש המידע בעירייה.

אבקש הנחייתך להביא את האמור לעיל לדיון ולהחלטה בישיבת מועצת העיר הקרובה בתחילת פברואר 2018.

בברכה,

אבי אלבז   חבר מועצת העיר  מודיעין-מכבים-רעות    יו"ר מודיעין חופשית                                                                                                                

עירית מודיעין

 

 
 
 
פורום המומחים

פורום המומחים

מעגלי תמיכה

מעגלי תמיכה

 

 

 

 

 

עירית מודיעין
כל מה שקורה בעיר באנר הדר

 

מדורים

 
 
 
 
הגדלת גופן
הקטנת גופן
 
מונוכרום
ניגודיות מקסימלית
 
תיאור לתמונות
 
קיצורי מקלדת
 • M-עבור לתוכן העמוד
 • H-עמוד הבית
 • F-פורום
 • B-אודות
 • A-הצהרת נגישות
הצהרת נגישות
ביטול נגישות