חיפוש

 

 
לדף הבית >>     חדשות מודיעין והסביבה >>

תכנון מס לשכיר – אפשרי וכדאי

 

מדי סוף שנה מתמלאת העיתונות הכלכלית בצרור עצות לבעלי העסקים והחברות בדבר תכנון המס שלהם מתוך מטרה למקסם רווחים ולהקטין עד למינימום האפשרי את חבות המס. להמשיך קריאת הכתבה כנסו...

 

נראה שמקומו של העובד השכיר נפקד מ"החגיגה" הנ"ל מתוך תחושה מוטעית של "אין הרבה מה לעשות". 

להלן מספר נקודות, פשוטות לביצוע, שכדאי להכיר והן עשויות לשפר את מצבו המיסוי של השכיר:

דחיית הכנסות

הכנסות לשכירים – "סגירת חשבון"

כל עובד רוצה למקסם את הכנסותיו, אך לעתים מומלץ לשקול דחיית תקבולים מהמעביד בגין פיצויי פרישה, בונוס, יתרות חופשה, מחלה, הבראה וכדומה, במידת האפשר והכדאי, משכר דצמבר 2022 למשכורת ינואר 2023. מדובר בעיקר במצב שאין הכנסה מתוכננת לתחילת השנה, לבעלי משכורת "מעל רף המס" (כלומר משלמים מס הכנסה במשכורת)

בעיקרון המעביד מעונין להקדים את ההוצאה לשנה הנוכחית ולא ברור אם הוא יהיה מוכן להיענות לבקשה כזו, אך שווה לבדוק ולנסות.

דמי ביטוח לאומי

בהמשך לנ"ל  שווה לבדוק, ככל האפשר והניתן, לדחות תביעות לתגמולי ביטוח לאומי כמו לידה, וחלילה אבטלה מחודש דצמבר לחודש ינואר שנה הבאה.

תגמולי ביטוח לאומי הינם תחליף שכר ולכן חייבים במס. אם ניתן להסתדר קצת בלעדיהם, השכר שהתקבל עד עתה יתפרס על פני כל השנה ויחסך מס. התגמול, אם מגיע, יתקבל ויחויב במס רק ב 2023.

שימו לב – החזר מס הכנסה בגין שנה שאין בה עבודה רציפה (סיום העסקה, חופשת לידה וכו’) הינו באחריות העובד, ולא "יקרה לבד". אנחנו ממליצים לפנות ליעוץ וטיפול מקצועי.

 

הוצאות המותרות לשכיר

טעות לחשוב שלשכיר אין הוצאות המותרות לו והמוכרות על ידי מס הכנסה כהוצאה בייצור הכנסה!

הוצאות כמו, השתלמות לשמירה על הרמה המקצועית (לא לימודי תואר חדש), ספרות מקצועית וביטאונים מקצועיים, תוכנות מקצועיות, דמי חבר לאגודות מקצועיות, תשלומים לצורך הגשת דוח למס הכנסה ו/או ייעוץ מקצועי הקשור לכך ו/או לעיסוק כשכיר, הן הוצאות הברורות כמעט מאליהן כהוצאות בייצור הכנסה ויוכרו ככאלו.

עבודה מהבית! בעידן המודרני כששכירים רבים עובדים מהבית, שאר ההוצאות הן בהגדרתן מעורבות ונטל ההוכחה ששימשו בייצור הכנסה מורכב אך לא בלתי אפשרי:

תכנון נכון, פיצול ורישום עשויים להגדיל את יכולת השימוש בהוצאות של השנה הנוכחית – כגון, מחשב וציוד היקפי, טלפון, וכדומה. במקרה של עבודה מהבית יש אפשרות לתבוע כהוצאה גם חלק מהוצאות הבית, אך הנושא מורכב ולא אתעכב עליו כאן.

את ההכרה בהוצאה יש לתבוע בדוח למס הכנסה (בדו"ח שנתי או תביעה להחזרי מס).

 

שכיר הנמצא עם משפחתו בחו"ל –  ניתן להכיר בהוצאות מסוימות, לדוגמא שכר לימוד לילד עד לסך של 610 $ לחודש, בגין שהיה של מעל 10 חודשים בחו"ל. יש לכך הרבה השלכות והטבות לניצול (וגם – כדאי לשקול מועד חזרה/

הכנסות משכר דירה

שכר דירה עלול להיחשב כהכנסה.

החוק מעניק פטור ממס להכנסות מהשכרת דירות כפוף לסכומים.

רצוי לדאוג לאישור בחתימת השוכר, המאשר כי הדירה משמשת למגורים בלבד. שכן אי עמידה בתנאי האמור עלולה לשלול את הפטור ממס. עצימת עיניים מעסק שבדירת מגורים מושכרת מהווה כידיעה על קיום העסק, ולכן יראו את ההכנסות כחייבות במס והפטור לא יהיה ניתן לשימוש.

גם דמי  שכירות על נכסים בחו"ל חייבים במס, החל משנת המס 2003.

כל תקבול בגין שכר דירה, שנתקבל בשנת המס - גם אם הוא בעבור שכר דירה, מראש, לשנים אחדות - יירשם כולו כהכנסה בשנה שבה נתקבל. לפיכך, למעוניינים לדחות גביית הכנסות, מוטב שימתינו לתחילת השנה הבאה לגביית שכר דירה.

כדי להימנע ממיסוי מוקדם על הכנסה משכר דירה, רצוי לקבל הכנסה משכר דירה בתוך שנת המס ולא לקבל שכר דירה מראש.

ניצול הפסדים בשוק ההון

החוק מאפשר לקזז הפסדים בשוק ההון מרווחים בו ואף מרווחי הון אחרים.

הפסדים מניירות ערך ניתן לקזז גם משבח מקרקעין. כך שאם כבר התחייבנו במס שבח, אפשר להפחיתו, עקב מימוש וקיזוז ההפסדים משוק ההון. אפשר גם לוותר על ניצול פטור ממכירת דירת מגורים ולקזז מהרווח את ההפסדים ובכך לשמור אופציה לניצול הפטור ממכירת דירת מגורים אחרת בעתיד הקרוב.

מימוש ההפסדים כדאי, אפילו אם צפויים רווחים בשנים הבאות משוק ההון, שכן על רווחים שטרם מומשו לא משלמים מס, בעוד שהפסדים שמומשו נותנים מגן מס מידי בעת המימוש.

אופציות לעובדים

אופציות לקבלת מניותיה של חברה, אשר מוענקות לעובדיה חייבות במס.

"הקצאה באמצעות נאמן" - תקופת ההחזקה המינימלית במסלול הכנסת עבודה - 12 חודשים ממועד ההקצאה, ומסלול רווח הון - 24 חודשים ממועד ההקצאה. למעט הקצאות שבוצעו טרם כניסתו לתוקף של תיקון 147 לפקודה. (מותנה בהחלטת החברה)

 

הוצאות בגין השקעה בחיפושי נפט

החוק מאפשר להשקיע בחיפושי נפט, אם בהשקעה ישירה בשותפות ואם בדרך של רכישת יחידות השתתפות נסחרות בבורסה ולתבוע להכיר בהשקעה כהוצאה בשנת המס.

סכום ההוצאה שיותר ניכויה למי שרכש יחידות השתתפות אלה הנסחרות בבורסה, יהיה על פי דוח של השותף המנהל ולא יותר מהסכום שהוציא.

מכירת יחידות השתתפות אלה בבורסה למי שתבע את ניכוין בשנת המס הקודמת, לא תהיה פטורה ממס רווח ההון. לאור זאת, ההשקעה עשויה להיות כדאית בייחוד לנישום שיש בידיו הפסדי הון בלתי מנוצלים

 

הטבות מס אחרות

תרומות –  תרומות למוסדות מוכרים ("לסעיף 46 של פקודת מס הכנסה") מזכים את התורם בהנחה ממס בשיעור של 35% מסך התרומה  (תחת תקרה של 30% מההכנסה )

אם בכוונתך לתרום, מומלץ לעשות זאת עד סוף דצמבר ולהנות מהזיכוי במס בשנה הנוכחית.

הפקדות לקצבה  –  בעיקרון לאור התיקונים שחלו בשנים האחרונות מרבית השכירים במשק מפקידים כספים לקופות גמל לקצבה דרך השכר, אולם לא בהכרח מנצלים את ההפקדה המקסימאלית האפשרית לניצול ההטבה במס. כדאי לבדוק את תלוש השכר האחרון (נובמבר 2022) ולבחון מה סכום השכר המצטבר וההפקדה המצטברת ולהשלים הפקדות בהתאם.

כל הדוגמאות הללו אינן מתאימות לכולם כמובן, והכתוב אינו מהווה תחליף ליעוץ אישי, אבל שווה בדיקה

נשמח לשוחח ולכוון אישית

שתהיה שנה טובה, בריאות בטיחות ופרנסה טובה.

(התמונה הראשית באדיבות האתר Pixabay)

יש לכם עוד שאלות לשולמית נוי? כנסו!

 f    הפייסבוק שלי -    05226505456

 

 

עירית מודיעין

 

 
 
 
היכן מחביאים גופה

היכן מחביאים גופה

מעגלי תמיכה

מעגלי תמיכה

 

 

 

 

 

עירית מודיעין
כל מה שקורה בעיר באנר הדר

 

מדורים

 
 
 
 
הגדלת גופן
הקטנת גופן
 
מונוכרום
ניגודיות מקסימלית
 
תיאור לתמונות
 
קיצורי מקלדת
  • M-עבור לתוכן העמוד
  • H-עמוד הבית
  • F-פורום
  • B-אודות
  • A-הצהרת נגישות
הצהרת נגישות
ביטול נגישות