הצעה שאי אפשר לסרב 2
 
 

משטרה | 100

מגן דוד אדום | 101

מכבי אש | 102

מוקד חברת החשמל | 103

מוקד עירוני | 106

עיריית מודיעין | 08-9726000