הגדלת גופן
הקטנת גופן
 
מונוכרום
ניגודיות מקסימלית
 
תיאור לתמונות
 
קיצורי מקלדת
  • M-עבור לתוכן העמוד
  • H-עמוד הבית
  • F-פורום
  • B-אודות
  • A-הצהרת נגישות
הצהרת נגישות
ביטול נגישות
גילה עיני
 
 

ואלה שמות - חלק א`

כתבה חשובה לכל הורה או כזה ששבעתיד יהפוך להורה. קבלו את כל המידע על כל בתי הספר בעיר כולל ובעיקר החדשים שבהם

 | 28/08/2016
facebook share
Twitter
תיכון יחד (צילום: עיריית מודיעין)
דוס צמרת

 

האלה

מנהלת: בתיה מועלם

כתובת גינת האלה 40, שכונת הכרמים

שנת הקמה: 2004 

ערכים מובילים בבית הספר: שונות לצד מעורבות חברתית, טיפוח הפרט וייחודו כאדם וכתלמיד, טיפוח הקשר בין התלמיד לבין העם, הארץ והמורשת, כבוד הדדי וסקרנות.

כיצד מקודם ערך השונות לצד ערך המעורבות החברתית:

ניתן מענה מקצועי ודיפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי באופן המחזק ומטפח את עוצמותיהם. קיימת תכנית הנגשת התאמות לימודיות, בה מקבלים התלמידים כרטיס המלווה אותם במהלך השיעורים, במבחנים ובביצוע משימות. הנגשה זו מאפשרת לתלמידים לבטא ולהציג את הישגיהם והייחודיות שבכל אחד ואחת, להתנסות במימוש ערך הכבוד לשונה, קבלה, סובלנות ועוד, וכן לבחון ההזדמנויות לשיתוף פעולה תוך התחשבות ברגשות ובצרכים של כל אחד. בנוסף, קיימת מועצת תלמידים שמציינת את ערכי החודש (מפתח הל"ב) בפעילויות בכיתות בית הספר ותלמידי כיתות ד’ מקיימים הפסקות פעילות ולוקחים חלק בחונכות בנושא זהירות בדרכים. כיתות החטיבה הצעירה וכיתות ה’-ו’ אחראיות על הטקסים ותלמידי תכנית המצוינות במדעים ובמתמטיקה לוקחים חלק בבניית ימי שיא ובהפעלתם.

 

אתר בית הספר: www.haela.co.il/

בית הספר יזמ"ה תל"י

מנהלת: רות רגב

כתובת: אייר 4, שכונת הכרמים

שנת הקמה: 2007

 

ערכים מובילים בבית הספר: פיתוח התלמידים וכישוריהם ברוח היהדות המתקדמת, שוויון הזדמנויות מגדרי בעשייה היהודית, מעורבות ועשייה חברתית, קשר בין אדם לארצו ואחדות ישראל.

כיצד מקודם ערך פיתוח התלמידים וכישוריהם ברוח היהדות המתקדמת:

בית הספר מספק מענה איכותי לציבור החפץ בעולם היהודי על תכניו וערכיו, כחלק מפיתוח זהותו ושורשיו. בבית הספר מוענק לתלמידים מצע רחב, עשיר ומשמעותי של אוצר התרבות היהודי וכך יכול כל תלמיד לבחור מה ליישם בחייו, כיצד ומתי. תפיסת העולם הבסיסית של בית הספר היא שהיהדות היא של כולם ולכולם, שהזהות היהודית היא דינמית ושהמכנה המשותף שלנו כעם רב על השונה. תלמידי בית הספר מתמודדים במהלך השנה עם אתגרים וסוגיות ערכיות, ורואים את מעשיהם וחייהם בהקשר רחב, עשיר ומשמעותי ביותר.

אתר בית הספר: http://portal.k12.il/modiin-makkabbim-reut/yozma/Default.aspx

 

 

בית חינוך צומח כרמים

מנהל: עותניאל גלילי

כתובת: עמק חרוד 29, שכונת הכרמים

שנת הקמה: 2011

 

ערכים מובילים בבית הספר: מנהיגות, יוזמה, מתן כבוד לאדם ולסביבה, שוויון מגדרי, מעורבות חברתית ומצוינות.

כיצד מקודם ערך המנהיגות:

בתכנית היזמות "אופקים", שבה לומדים התלמידים בשכבות ב’-ו’ קורסי בחירה במגוון תחומים, הלמידה נעשית מחוץ לכתה ובסביבות למידה שונות, ומקדמת את היזמות והמנהיגות כציר מרכזי. בנוסף, התלמידים לומדים על מנהיגים, אשר מהם הם מקבלים השראה. תלמידי שכבת ד’ לומדים להנחות וללמד ילדים משכבות הגיל השונות. במהלך שבוע המנהיגות והיזמות במעגלי השייכות, לומדים התלמידים בדרך המבוססת על עקרונות הלמידה של  ה-PBL. הם לומדים על עצמם, על משפחותיהם, על שכונתם, על עירם ועל המצאות וממציאים, כך שלסוף ילמדו כיצד יכולים להשפיע על העולם. בית הספר מאמין כי מתן יחס אישי ואמונה בכל ילד וילדה שהם יכולים להצליח, מקדמים את תחושת המסוגלות. השאיפה למצוינות בא לידי ביטוי עם הילדים, עם הצוות והקהילה, מתוך רצון לקדם באופן מיטבי את החינוך בבית הספר.

אתר בית הספר: www.kramim.edu1.org.il

 

 

בית הספר היסודי הצומח "שיבולים"

 מנהלת: מירב משולם

כתובת: בית ספר יזמ"ה, אייר 4, שכונת הכרמים

שנת הקמה: 2016

ערכים מובילים בבית הספר: מעורבות חברתית ושותפות, אהבת האדם והארץ, שונות, נתינה, קידום הישגים לימודיים ומצוינות.

כיצד יקודם ערך המעורבות החברתית והשותפות:

בית הספר מתחיל את שנתו הראשונה עם שתי כיתות א’, וישים לו למטרה לטפח תרבות בית ספרית המעודדת את ערכי המעורבות החברתית והשותפות, שיביאו לתחושת שייכות בקרב קהילת ההורים, הצוות החינוכי והתלמידים. בית הספר יפעל לפי הציטוט שאומר "צא מעצמך ונסה להגיע לאנשים אחרים בעזרת אהבה, כנות, שיתוף, כבוד, אכפתיות והבנת צרכיהם". בעזרת שיתופי הפעולה, ננסח יחדיו אמנה בית ספרית, נבחר לוגו, נבנה חזון וכך התלמידים יחושו שייכות למוסד החינוכי, יראו בו מקום עם מענה הוליסטי המותאם לצרכיו המגוונים ונותן משמעות לחייו. הצוות החינוכי יטפח מנהיגות צעירה וישלב ערכים בפעילויות מגוונות באורח החיים הבית ספרי בין היתר בימי שיא, בטקסים, בהפסקות, בחיבור לחגים ובימים מיוחדים.

 

 

בית הספר לחינוך מיוחד "פסיפס"

מנהלת: ויולט צוקרמן

כתובת: עמק חרוד, שכונת הכרמים

שנת הקמה: 2016

ערכים מובילים בבית הספר: התפתחות אישית, מיצוי היכולות, ראייה הוליסטית, שילוב תכניות העשרה, פיתוח תחושת מסוגלות אישית ודיאלוג עם הקהילה.

כיצד יקודם ערך ההתפתחות האישית תוך שאיפה לשיפור איכות החיים:

בית הספר יפתח את שנתו הראשונה עם שבע כיתות אם. הוא יפעל על פי תפיסת איכות חיים עם מערך של תמיכות ויוביל את קהילת בית הספר להתפתחות אישית תוך שאיפה לשיפור איכות החיים בכלל תחומי החיים: רווחה רגשית, יחסים בין אישיים, רווחה חומרית, רווחה פיזית, הכוונה עצמית, הכלה חברתית וזכויות. התפיסה שמה דגש על היבטים כגון מתן חשיבות עליונה לשביעות הרצון של האדם עצמו על חייו, מיקוד בחוזקות האישיות של האדם, דגש על רשתות התמיכה בקהילה ומתן רמות שונות של תמיכה. לכל תלמיד תיבנה תכנית תמיכה אישית הממוקדת בצרכיו וברצונותיו, תוך הצבת יעדים ומטרות שכלל הצוות החינוכי מתכוונן אליהן. הלמידה בבית הספר תהיה מושתתת על סביבות לימודיות עשירות ומגוונות וזמינות ונגישות להתרחשויות אישיות ובין-אישיות.

 

 

בית הספר העל יסודי אורט עירוני דמודיעין

מנהלת: גלית גולדברגר

כתובת: עמק חרוד 9, שכונת הכרמים

שנת הקמה: 2010

ערכים מובילים בבית הספר: נתינה, הגשמה עצמית, אחריות אישית, כבוד ואהבת המולדת.

כיצד מקודם ערך הנתינה:

מתוך מודעות ואכפתיות לחברה הסובבת אותנו, תלמידי בית הספר מתנדבים בהתמדה ובמסירות לקהילה. לתלמידים ניתנת הזדמנות להתנדב במגוון מסגרות, כך שמתאפשר להם להביא את היכולות שלהם לידי מימוש. רוב התלמידים הופכים את הנתינה לסביבה לאורח חיים וממשיכים להתנדב במגוון תחומים מתוך חיבור והנעה אישית. במהלך השנה מתקיימים אירועים משותפים עם עמותת "קו לחיים", ונעשים פרויקטים עם בתי הספר יסודיים בשלל נושאים כמו התייעלות אנרגטית, זהירות בדרכים ו"שומרי מסך" (תכנית מניעה לבריונות ברשת). בית הספר מקיים קשרים של עשייה ענפה גם עם הקהילה הבית ספרית ועם ותיקי העיר, שזוכים מהתרומה ההדדית, בזמן שהתלמידים לומדים דרך הדוגמה האישית. כמו כן, בית הספר מעודד את הבוגרים לסיים את לימודיהם עם תעודת בגרות חברתית על מעורבותם בקהילה לאורך כל שנות לימודיהם.

אתר בית הספר: ortmodiin.ort.org.il

 

 

"היובל"

מנהלת: רונית רביזדה

כתובת: גינות איילון 34, שכונת הפרחים

שנת הקמה: 1998

 ערכים מובילים בבית הספר: שוויון מגדרי, מצוינות אישית וחברתית, אהבת הארץ, העם והמדינה, ערכים ציוניים ודמוקרטיים, סובלנות, נתינה, קבלת השונה וערבות הדדית.

כיצד מקודם ערך השוויון המגדרי:

בבית הספר קיימת תכנית מובנית לקידום תלמידים בתחום הראלי (מדעים ומתמטיקה), תוך שימת דגש לצמצום פערים בין בנים לבנות על ידי התאמת דרכי ההוראה - למידה והערכה לסגנונות הלמידה השונים בין בנים לבנות  וטיפוח  תחושת המסוגלות של הבנות בתחומים אלה. בית הספר מעודד בנות להצטרף לכיתת מופת במתמטיקה ולפרויקט חקר במדעים וטכנולוגיה. כמו כן, בית הספר מפתח את המודעות של כלל תלמידיו לנושא גם באמצעות שילוב התוכנית ״שווה דיבור״, עידוד יוזמות ועבודות חקר בנושא ומבצע מפגשי לימוד משותפים להורים ולילדים סביב נושאים אלה.

אתר בית הספר: www.schooly.co.il/hayovelm

 

עידנים

מנהלת: נאוה פרץ

כתובת: תלתן 2, שכונת הפרחים

שנת הקמה: 1996

ערכים מובילים בבית הספר: קדמה וחדשנות, מענה לשונות, עשייה חינוכית, שאיפה למצוינות לימודית וערכית ואהבת הארץ.

כיצד מקודם ערך הקדמה וחדשנות:

בית הספר מאמין כי העולם שסביבנו משתנה בקצב מהיר ואתגרים חדשים קמים וניצבים בפני החברה בכלל ובפני בתי הספר בפרט. לכן הצורך בקידום חדשנות ויזמות בבתי הספר הולך וגובר. השאיפה כחברה היא לטפח את יכולתה של מערכת החינוך לעבור תהליכים של התחדשות ולקדם יזמות ויצירתיות, וזאת בכדי להפוך אותה למאתגרת לילדינו, למחוברת לעולמם ולבעלת יכולת לציידם במידע ובמיומנויות ההכרחיים. התלמידים שותפים בצורה מלאה לכל תכניות בית הספר

אתר בית הספר: www.idanim.jedu.org.il

 

בית הספר העל יסודי עירוני אלמדעים ולאומנויות

מנהל: ד"ר דביר שלומי

כתובת: דם המכבים 9, שכונת הפרחים

שנת הקמה: 1997

ערכים מובילים בבית הספר: שותפות, מנהיגות, יוזמה וחדשנות ומצוינות (שמי"ם).

כיצד מקודם ערך השותפות:

בית הספר מאמין כי שותפות מהווה ערך מנחה ליצירת קהילה על בסיס שיתוף והסכמה וכן מהווה בסיס לאקלים הדדי המתבטא בדפוסי ניהול הכוללים ממדים שונים כמו מעורבות הורים ואוטונומיה למועצת תלמידים ושיתוף פעולה עם גורמים ומוסדות בקהילה. בנוסף, השותפות יוצרת ערוצי תקשורת לפרסום מדיניות ההנהלה ולשקיפות מידע כמו משימות מוסדיות, מבנה ותהליכים בארגון, משאבים ודרך ניצולם, הישגי ביצוע מול תכנון וכדומה. כמו כן, השותפות באה לידי ביטוי במשא ומתן ופשרה ליישוב קונפליקטים, במתן חופש ביטוי להערכה ולביקורת בעניינים כלליים ובביצוע הערכה. שאיפת בית הספר היא ליצור מערכת חינוכית מעצימה מבחינה הישגית, ערכית וחברתית, המאפשרת הזדמנויות למימוש פוטנציאל אישי וחברתי.

אתר בית הספר: www.schooly.co.il/ironialef/

  

דורות

מנהלת: ורד אלבו

כתובת: גינת החולה 12, שכונת הנחלים

שנת הקמה: 1996

ערכים מובילים בבית הספר: למידה חדשנית, קבלת השונה, כבוד הדדי, תקשורת שוטפת ושקופה, קידום אישי של כל תלמיד ותחושת מסוגלות.

כיצד מקודם ערך הלמידה החדשנית:

מכיתות הגן ועד כיתות ו’ לומדים התלמידים באמצעות למידה חדשנית מבוססת פרויקטים - P.B.L, בהשראת אמירתו של קונפוציוס: "ספר לי ואשכח, הראה לי ואזכור, ערב אותי ואבין". בלמידה משולבים אמצעים טכנולוגיים המתאימים למאה ה-21 שהופכים את הלמידה למשמעותית יותר ורלוונטית יותר, הן לתלמידים והן למורים. למידה מסוג זה גם מטפחת ומשפרת מיומנות של עבודת צוות, למידת עמיתים וחקר. כמו כן, כחלק מגיוון דרכי ההוראה, מתקיימים בבית הספר למידה בחברותא, תוך שמירה על תרבות דיבור ושיח מכבד., שיעורים מגוונים, שעות פרטניות, חונכויות, נבחרת רובוטיקה ומיני חי פעיל. הלמידה מתקיימת הן בתוך הכיתות והן במרחבי בית הספר, כגון: גן העשור, כיתת קק"ל, חדרי האנגלית והמתמטיקה ועוד. בבית הספר לומדות שלוש כיתות תקשורת המשולבות באופן מלא, מבחינה חברתית ולימודית. כמו כן, מתוך אמונה בתקשורת שוטפת ושקופה, כל קהילת בית הספר מקבלת עדכונים שוטפים על הנעשה בו מדי שבוע.

אתר בית הספר: www.schooly2.co.il/dorot-m

 

משואת נריה

מנהל: הרב יוסי שינובר

כתובת: נחל צלמון 23, שכונת הנחלים

שנת הקמה: 2001

ערכים מובילים בבית הספר: הכלה, אהבת האדם, אהבת התורה, חיבור לארץ ישראל, יושר ואמת, כבוד, דרך ארץ, אהבה ונתינה לחברה ושמירה על איכות הסביבה.

כיצד מקודם ערך ההכלה:

ההכלה היא אחד משלושת עמודי חזון בית הספר, בנוסף למיצוי יכולות התלמיד ומשפחתיות. בכדי לממש את הערך נעשות מספר פעולות כמו מתן תפקיד לכל אחד מ-700 התלמידים. כך נעשית גם העצמה ומפותחת תחושת המסוגלות והאחריות. בנוסף, כל כתה בבית הספר לקחה על עצמה תפקיד שקשור בנתינה ועשייה, כמו לשמור על גינה אקולוגית, למחזר בקבוקים, לסייע לאב הבית, לאמץ יחידות מצה"ל ועוד. מקהלת בית הספר מונה 60 תלמידים, בנים ובנות, וכ-40 מתלמידי בית הספר עברו קורס גישור ומסייעים בפתרון בעיות – "משכיני שלום". כמו כן, נעשים שיעורים פרטניים יחודיים כמו שיעורי נגינה, בישול, סריגה, ציור על משי ועוד.

כל מחנכת מבצעת  שיחה אישית בכל מחצית, בנוסף לתלמידים "המאומצים" על ידי מורים מקצועיים.

אתר בית הספר: www.schooly2.co.il/mneria

 

 

"אופק"

 מנהלת: מירב כהן

כתובת: גינות דותן 11, שכונת הנחלים

שנת הקמה: 1999

ערכים מובילים בבית הספר: אורח חיים בריא, אהבת האדם באשר הוא, קבלת השונה, זהות יהודית-ישראלית ומצוינות אישית.

כיצד מקודם ערך אורח חיים בריא בדגש על תזונה, חינוך גופני וקיימות:

על ידי הפסקות פעילות, פינת חי פעילה, גינה אקולוגית ושבוע החינוך הגופני, בו מרוכזות פעילויות רבות שנעשות בשיתוף עם ההורים, ערך הבריאות מקבל ביטוי רב. ערך הקיימות נלמד במסגרת תל"ן של שעת רוחב שבועית, לצד פעילויות שיא שנערכות בשבועות מרוכזים סביב אירועי ט"ו בשבט. בנוסף, תלמידי בית הספר יוזמים ומפעילים פעילויות רבות ומגוונות בשבועות שיא, בעזרת הנהגת המועצה הירוקה, שגרירי הבריאות ונאמני החינוך הגופני. בית הספר מאמין כי אדם בריא בגופו ובנפשו, אדם שמח, יטיב עם עצמו ועם סביבתו 

אתר בית ספר:  www.schooly2.co.il/ofek

 

 

בית הספר העל יסודי עירוני בעל שם יצחק רבין

מנהלת: ריקי נגרי

כתובת: נחל עיון 1, שכונת הנחלים

שנת הקמה: 1996 

ערכים מובילים בבית הספר: נתינה ומעורבות חברתית, כבוד האדם ודרך ארץ, מצוינות, מנהיגות, תחושת מסוגלות ואחריות.

כיצד מקודם ערך הנתינה והמעורבות החברתית:

אנו מאמינים כי תפקידו של בית הספר לטפח את התלמיד להיות מכבד אדם, ערכי, מוסרי, פעיל ומחויב לחברה. אירוע שכבר הפך למסורת בבית הספר הוא כנס המשפחות שמתקיים מדי שנה. מועצת התלמידים בוחרת בכל שנה עמותה שהיא רוצה לתרום לה, ובמסגרת בוקר קהילתי כלל התלמידים לומדים על העמותה ועל מה שהיא מייצגת. בכנס המשפחות, שמופק כולו על ידי הורים תלמידים וצוות בית הספר, נאספים כספים לטובת העמותה, ומועצת התלמידים יוזמת פעילויות משותפת איתה. בשנה האחרונה העמותה שנבחרה הייתה "גן עדן בסגול", המקדמת את המודעות למחלת האפילפסיה, עמותה שהוקמה לזכרה של בוגרת בית הספר עדן טבריה ז״ל.

אתר בית הספר: www.schooly.co.il/rabin-modiin

 

 

מכבים רעות

"מעוז המכבים"

מנהלת: יהל לוטן

כתובת: ד"ר ישראל פלד, מכבים

שנת הקמה: 1988

ערכים מובילים בבית הספר: קיימות ואחריות לסביבה, אהב"ה (אמון, הכרה בטוב והידברות), קידום אורח חיים בריא, שיתופיות וקהילתיות, תחושת מסוגלות וגישת "נוף ילדות" כערך ייחודי ומכונן בתקופת הילדות.

כיצד מקודם ערך הקיימות והאחריות לסביבה:

בבית הספר קיים מרכז טיפול בחומרים לשימוש חוזר, בו אוספים וממיינים חומרים, אריזות, חלקי משחק ופריטים שונים ומגוונים. חלק מהדברים מועברים לחדר "אומנות במחזור", שצמוד לחדר האומנות,  שם יוצרים ובונים התלמידים, במסגרת השיעורים השונים, דגמים ומבנים שונים באמצעות חשיבה יצירתית. ב"מרכז לצרכנות נבונה", שהוקם כחלק מתפיסה אקולוגית החותרת לחינוך הדור הצעיר לצרכנות שאיננה בזבזנית, יש מגוון רחב של פעילויות העוסקות בהטמעת נושא הצרכנות הנבונה ושיעורים במקצועות הליבה. בית הספר "אימץ" את גבעת הברושים, הסמוכה אליו, ומקיים בה פעילויות שונות בתחומי המדע, הסביבה והמורשת. כמו כן, דרך התכנית "קיימות זה בטבע שלנו", שמיועדת לתלמידי א’-ו’, מתחנכים התלמידים לאהבה ואחריות לסביבה ולצמצום טביעת הרגל האקולוגית. הכל נעשה ב"שפת הפרחים", בה מוענקים פרחים שונים כאותות לאהבה, והקרה והתייחסות מחזקת ליחיד ולכלל.

אתר בית הספר: www.maoz.jedu.org.il

 

 

בית ספר "עמית"

מנהלת: זיוה בביאן

כתובת: ניצן 1, רעות

שנת הקמה: 1994

ערכים מובילים בבית הספר: מימוש עצמי, דיאלוג, למידת עמיתים, שייכות, אחריות, מעורבות חברתית, דרכי למידה מגוונות ועבודת צוות.

כיצד מקודם ערך המימוש העצמי:

בבית הספר פועלים על פי גישה חינוכית הומניסטית ומובילים "חינוך אישי", המעודד חשיבה עצמאית. בכדי להביא לידי ביטוי את המימוש העצמי, בבית הספר מתקיימות פעילויות מגוונות, המזמנות חוויות של הצלחה בתחומים שונים כגון: רובוטיקה, מקהלה, פינת חי, עבודות חקר, מועצת תלמידים ועוד. כמו כן, בבית הספר ישנו גן ארכיאולוגי ראשון מסוגו בו מוצגים פריטים בני אלפי שנים. הגן משלב אלמנטים של פנאי ולמידה והוא משמש כמרחב למידה פעיל לתלמידי בית הספר וכן מהווה מוקד לביקור ולמידה של תלמידים מבתי ספר אחרים ברחבי העיר.

אתר בית הספר: www.amit.jedu.org.il

 

 

מרחב מצוינות עירוני לתלמידים מחוננים ומצטיינים ע"ש נתי גולן

מנהלת: מירי חוגרי, סגנית ראש מינהל החינוך ומובילת תחום פרט ומצוינות

כתובת: משעול עוז צמח, רעות

ערכים מובילים במרחב המצוינות: מצוינות ומיצוי יכולות, חדשנות, פיתוח מנהיגות, יצירתיות, רב גוניות ורב תחומיות וכבוד האדם.

כיצד מקודם ערך המצוינות ומיצוי יכולות:

מרחב המצוינות העירוני מהווה בית ומאגם משאבים לכלל הפעילות והתוכניות העירוניות המיועדות לתלמידים מחוננים ולתלמידים מצטיינים בעיר. הרשות שמה לה למטרה לפתח ולהנגיש תכניות מצוינות לצד הרחבת תכניות קיימות על מנת לאפשר לתלמידים מצטיינים ומחוננים למצות את יכולותיהם במגוון תחומים, תוך מתן מענה לתלמידי העיר החל מגילאי הגן ועד לתיכון. במרחב המצוינות פועלות מספר מסגרות לתלמידים מחוננים ומצטיינים: מרכז "מעלות" המשמש בית ספר לתלמידים מחוננים ופועל בשעות הבוקר במסגרת "יום שליפה", מרכז העשרה למצטיינים "אשכולות" בו ישנם מגוון קורסים בתחומי דעת נרחבים בשעות אחר הצהריים לילדים מגיל גן חובה ועד לחטיבת הביניים, תכנית פיתוח מנהיגות וניהול ידע בשיתוף חברת "נס טכנולוגיות" לתלמידי שכבה ט’-יא’ (תכנית בת שנתיים וחצי), תכנית העשרה לשכבות ו’-ז’ ותכנית האצה לשכבות ח’-י’ במסגרת נוער מוכשר במתמטיקה של אוניברסיטת "בר אילן", "מודל האו"ם" – תכנית המדמה את פעילות הועדות השונות של האו"ם וקבוצות רובוטיקה שונותFLL  ג’וניור, FLL, FTC ו-FRC.

 

 

בית הספר: "מעלות"

מנהלת: דפנה שריג

כתובת: משעול עוז צמח, רעות

שנת הקמה: 2004

 ערכים מובילים בבית הספר: תרומה לקהילה ולסביבה, כבוד האדם, טיפוח אקלים חינוכי מיטבי, סביבה תומכת, שיח פתוח, למידה אינטראקטיבית, חירות מחשבתית ופיתוח דמיון ויצירתיות.

 כיצד מקודם ערך התרומה לקהילה ולסביבה בתחומי המדע, האמנות, ההומניסטיקה והחברה:

ברוח חזון האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, מרכז "מעלות" מעודד להיות בני אדם חושבים, מוסריים, מקוריים וערכיים התורמים בתחומים שונים. בתכנית "אחריות לישראל 2048", תכנית המשלבת מתודת PBL, מטפחים התלמידים ערכים חברתיים של מעורבות קהילתית וסביבתית. ב"במה מחוננת ליצירה בכתיבה" חווים התלמידים תמהיל ייחודי של תיאטרון וספרות, וב"במה ליצירת קולנוע" יוצרים התלמידים סרטים קצרים, בשיתוף עם  סינמטק תל אביב, כאשר הסרטים הזוכים מוקרנים בפסטיבל הבינלאומי לסרטי ילדים ונוער. תכנית הלימודים נבנתה מעולמות ידע מגוונים, העונים לצרכים הקוגניטיביים, היצירתיים, הרגשיים והחברתיים של אוכלוסיית התלמידים המחוננים.

 אתר בית ספר: www.maalotschool.org.il

 

תיכון "מעוף ברנקו וייס" מודיעין

מנהל: אריאל פריאנטה

כתובת: ערבי הנחל 51, רעות

שנת הקמה: 2010

 ערכים מובילים בבית הספר: כבוד האדם, מעורבות חברתית וקהילתית, אחריות אישית, לקיחת אחריות על תחומים שונים בחיים ותרומה לקהילה. 

כיצד מקודם ערך כבוד האדם:

בית הספר מאמין כי דרך ערך כבוד האדם ניתן לפתח תפיסה רחבה ועמוקה יותר של הזהות של התלמידים, הכרות עמוקה עם הסביבה שלהם ופיתוח ועידוד סובלנות ופלורליזם. בית הספר פיתח תכנית רב ממדית להטמעת ערך כבוד האדם כערך מרכזי שנתי במהלך תשע"ז. במסגרת תכנית זו, התלמידים יקימו כעשרה מושבי שיח בנושא כבוד האדם. כמו כן, נבנתה תכנית למידה והערכה במקצועות השונים, אשר שמה את הערך במרכזה. התוכנית החברתית בבית הספר מובנית על ערך כבוד האדם כערך מרכזי בכל האירועים שונים במהלך השנה.

אתר בית הספר: www.brancoweiss.org.il

 

בית הספר העל יסודי מו"ר מכבים-רעות

מנהלת: גלית בר-אל

כתובת: הדרים, רעות

שנת הקמה: 1991

 ערכים מובילים בבית הספר: מנהיגות, שייכות ושותפות, כבוד האדם, מעורבות חברתית, מצוינות, יצירה, למידה משמעותית וקבלת האחר.

כיצד מקודם ערך המנהיגות:

המנהיגות, כמו גם השייכות וקבלת האחר, הינה חלק מתפיסת העולם החינוכית של בית הספר, בו קיימת מנהיגות מורים ששואפת למקצועיות ולהובלת התלמידים לתעודת בגרות מיטבית, תוך טיפוח אזרח אכפתי ורגיש לסביבתו. בית הספר מאמין בפיתוח מנהיגות חברתית קהילתית תוך דיאלוג ושקיפות עם המעגלים השונים. המנהיגות הבית-ספרית פועלת להשגת מטרות ויעדים הנגזרים מהחזון, ואליה שותפים תלמידים, מורים והורים. לאורך כל השנה פועלת מנהיגות מועצת תלמידים כלל בית-ספרית שש-שנתית, שמטרה בין היתר טיפוח מנהיגות נוער, חינוך לערכים דמוקרטיים, טיפוח סובלנות וכבוד הדדי והגברת המעורבות של התלמידים בחיי בית הספר. כמו כן, ישנן תלמידים החברים בנבחרות רובוטיקה, של"ח וספורט וחברים בתנועות הנוער  המהוות חלק מרכזי במרקם האנושי של בית הספר

אתר בית הספר: www.schooly.co.il/maccabimreut-mor

 

 

מוריה

ממ"ד תורני אריאל

מנהל: אבי שוחטמן

כתובת: מנחם בגין 55, שכונת מוריה

שנת הקמה: 2005

ערכים מובילים בבית הספר: לימוד תורה, יחס אישי ומשפחתי, פיתוח אישות התלמיד ופיתוח יכולות בתחומים רבים ומגוונים.

 כיצד מקודם ערך לימוד התורה כתורת חיים בדגש על ערכים ודרך ארץ:

במהלך השבוע מוקדשות שעות רבות ללימוד תורה בהעמקה. שיעורי התורה נוגעים בעולמם הערכי והפנימי של התלמידים, ומפתחים את האישיות ודרך הארץ של התלמידים. במסגרת זו מתקיימות פעילויות חוויה רבות בבית בהקשר לתכנים הנלמדים, מתקיימים ימי שיא בסיומי פרשות וחומש ונעשית למידה אחרת ויצירתית. בנוסף, בבית הספר מתקיים לימוד ידע עולם מתוך התורה, במהלכו נחשפים התלמידים לתחומי ידע רחבים בעולם, מתוך התכנים הנלמדים בתורה, וכך מתפתח חיבור טבעי בין הקודש והחול ומתפתחת תפיסה של תורת חיים.

אתר בית הספר: www.ariel.jedu.org.il/

 

 

"אלונים"

מנהלת: מיכל מילר

כתובת: שרה אמנו 59, שכונת מוריה

שנת הקמה: 2010

ערכים מובילים בבית הספר: חינוך לאחריות, קבלה, סובלנות ונתינה 

כיצד מקודם ערך החינוך לאחריות:

בית הספר הינו קהילתי סביבתי, וקיבל הכרה כבית ספר מוביל פדגוגיה איכותית. אנו מאמינים שאחריות אישית, חברתית וסביבתית היא הגשר המחבר בין הרצון להצלחה. בית הספר גיבש תכנית פדגוגית על תחומית  "מעבר רחוק לעתיד ירוק". תהליך הלמידה נעשה בעבודת צוות, ובמהלכו מתקיים בכל השכבות תהליך למידה מבוסס פרויקטים סביב שאלת חקר מרכזית. בסיום הלמידה, יוצרים התלמידים תוצרי למידה אשר מוצגים בתערוכה, כך שבית הספר הופך למוזיאון והתלמידים למדריכים. בנוסף, דרך התכנית החברתית-ערכית "זה הקסם שלנו", התלמידים מממשים הלכה למעשה את שלושת מעגלי האחריות, בתוך בית הספר ומחוצה לו. בית הספר זכה השנה בפרס מנהל המחוז לקידום החינוך החברתי-ערכי.

אתר בית הספר: www.alonim.edu1.org.il

 

השבטים

שבטי ישראל

מנהלת: אבי ברגר

כתובת: אסתר המלכה 26, שכונת השבטים

שנת הקמה: 2006

ערכים מובילים בבית הספר: בין אדם לזולתו, בין אדם לעצמו דרך פיתוח מצוינות אישית, בין אדם למדינתו, בין אדם לעמו ובין אדם לאלוקיו.

כיצד מקודם ערך בין אדם לזולתו – נתינה לזולת ולקהילה:

מועצת התלמידים מפעילה מיזמים חברתיים שמטרתם לדאוג לקהילה, כמו יום המעשים הטובים ומשלוחי מנות לחיילים. אחת הפעילויות שנעשו בשנה החולפת הייתה שתלמידי שכבת ד’ חנכו את ילדי הגנים המזינים של בית הספר באמצעות ביקור חודשי, בו הכינו פעילויות שונות הקשורות במעגל השנה ובקיימות, כמו מחזור המים בטבע, יצירות הקשורות לחנוכה, בהכנת מובייל ממוצרים ממוחזרים ומשלוחי מנות שהוכנו ביחד והוענקו לילדים המאושפזים בבית חולים. ילדי הגנים גם השתתפו בפעילויות שונות בבית הספר.

אתר בית הספר: www.schooly.co.il/shivtey-israel

 

 

רעים

מנהלת: גילה בר-לב

כתובת: ראובן 6, שכונת השבטים

שנת הקמה: 1991

ערכים מובילים בבית הספר: נתינה, אחריות, ייחודיות, שותפות, מיצוי כישורים ויכולות, סובלנות ומצוינות.

כיצד מקודם ערך הנתינה:

הערך נשזר באירועים ופעילויות שהפכו זה מכבר למסורת. תלמידים, בשיתוף קהילת ההורים, מלווים ומאמצים עמותות התומכות בילדים בסיכון, ילדים נזקקים וילדים חוסים. פרויקטים בית ספריים כדוגמת יריד "להאיר את האחר", שוק "מתנות קטנות", איסוף מוצרים לאורך השנה, הענקת שוברי מתנה לרכישת ציוד בתחילת שנה, תחפושות בפורים וכרטיסים לפעילויות פנאי בקיץ, מועברים דרך נציגי עמותות במטרה לשמח כמה שיותר ילדים. בתכנית החברתית ערכית קיימים עוגנים קבועים לראיית האחר וקבלת השונה, אחריות אישית, מעורבות חברתית והתנדבות כערכים מובילים. בתהליכים החינוכיים אנו שמים דגש על עבודת צוות, שיתוף, מעורבות הדדית וכבוד.

אתר בית הספר: www.reim.jedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp

 

 

ישיבת בני עקיבא לפיד מודיעין תורת נחום

מנהל: הרב שמואל רוזנבלום

כתובת: ראובן 4, שכונת השבטים

שנת הקמה: 2000

ערכים מובילים בבית הספר: שילוב רב תחומי, מחויבות למסורת ישראל ולתורת ישראל, מיצוי כישורים בתחום הלימודי, אהבת הארץ והאדם ותרומה לקהילה.

 כיצד מקודם ערך השילוב הרב תחומי:

"המסע הישראלי", שמקיימים כל שנה תלמידי י"ב משלב את התורה, ההשכלה והקשר עם ישראל וארץ ישראל. זהו מסע בן ארבע עד חמישה ימים אינטנסיביים שכולל מפגש בשטח עם יחידות איכות בצה"ל, התנדבות בפריפריה, לימוד תורה בישיבת הסדר ומפגש הכרות מעמיקה עם גווני האוכלוסייה במדינת ישראל. במטרה להעמיק את ההבנה הרעיונית של כל הזרמים, נפגשים התלמידים במהלך המסע ומתעמתים עם חרדים, מתנחלים, דרוזים וערבים. על ידי מפגש בלתי אמצעי במקומות שונות, מועמקת ההבנה של הזרמים השונים. השאיפה של בית הספר היא להוציא בוגר עם "כנפי רוח" המחומש בתורה, השכלה רחבה ומחויבות לעם ולארץ.

אתר בית הספר: http://ybalm.co.il/webpronew/index.asp?codeclient=2262  

 

 

משואה

בית הספר ניצנים

מנהלת: אורלי כהן-אבידן

כתובת: יצחק רבין 32, שכונת משואה

שנת הקמה: 2000

ערכים מובילים בבית הספר: התמודדות עם דילמות, העצמה, כבוד, טיפוח תחושת המסוגלות ואמפתיה.

כיצד מקודם ערך ההתמודדות עם דילמות:

בית הספר מאמין כי על מנת לפתח את סולם הערכים של הלומד, יש לחשוף אותו לדילמות. את תובנה זו יצר החוקר קולברג, והיא מהווה בסיס ללמידה. התלמידים נחשפים לדילמות חברתיות ולדילמות מקראיות, ודרך זיקוק ערכים, התמודדות עם ערכים סותרים ובניית טיעון, מתמודדים התלמידים עם סיטואציות וכך נהנה להם אט אט סולם ערכים אישי והם הופכים לבוגר איכותי.

אתר בית הספר:  www.nitzanim.jedu.org.il

 

 

נתיב זבולון ע"ש זבולון המר

מנהלת: ויויאן חפיף-דיגמי

כתובת: גינות החולה 52, שכונת משואה

שנת הקמה: 1996

ערכים מובילים בבית הספר: פיתוח חשיבה מדעית-טכנולוגית, לימוד תורה וקיום מצוות, סובלנות וכבוד האדם, יושר אישי וצדק חברתי, קהילתיות, הכרה בשונות וזכות הבחירה.

כיצד מקודם הערך פיתוח חשיבה מדעית-טכנולוגית מתוך שאיפה להכשיר בוגר דתי-לאומי בעל יכולת חשיבה עצמאית וחוקרת, מכוונת לאתגרי העולם המודרני ולטובתו:

על ידי קידום עבודות חקר מדעי המשלבות למידה שיתופית ואוריינות המוצגות בתערוכה בית ספרית ויישום יחידת הוראהengineer  המקדמת משימות אתגר המשלבות פתירת בעיות בתחומי הנדסה על בסיס תוכן מדעי. בתוכניות הלימודים ישנו ביטוי לשילוב טכנולוגיות מידע ותקשוב, שימוש בהתנסויות ופעילות במעבדה המעלים את המוטיבציה וההנאה מלימודי מדע וטכנולוגיה. בית הספר מעודד את תלמידיו ללימודים במסגרות מצוינות באוניברסיטאות ומשתתף בתחרויות ואולימפיאדות במתמטיקה. הלמידה בבית הספר מקדמת פעילויות חוץ כיתתיות הכוללות ביקורים ושיתופי פעולה עם מוזיאוני מדע כמו גם כאלו המשלבות חינוך סביבתי- עבודה בחממה האקולוגית ובגינה החקלאית הייחודיות לבית הספר. נתיב זבולון מקדם קבוצות מצוינות במדעים ובמתמטיקה ("מצוינות אלפיים") תוכנית העשרה בחשיבה מדעית ומתמטית לתלמידים ברוכי כישרונות עם מוטיבציה גבוהה. שיאו של הלימוד המדעי בא לידי ביטוי בפסטיבל מדע- ערב למידה חוויתי קהילתי המשלב את כלל קהילת בית הספר- תלמידים, הורים ומורים.

אתר בית הספר:   www.nzvulun.jedu.org.il 

 

אולפנת בני עקיבא "אורות מודיעין"

ראש האולפנה: הרב אשר כורסיה

כתובת: נחל צלמון 21, שכונת משואה

שנת הקמה: 1999

ערכים מובילים בבית הספר: תרומה ונתינה לקהילה, מצוינות לימודית, מצוינות חברתית וערבות הדדית וחמשת האל"פים: אמונה, אהבה, איכות, אחריות ואחדות.

 כיצד מקודם ערך התרומה והנתינה לקהילה:

התלמידות שותפות במהלך כל השנה במגוון גדול של פעילויות חסד, תרומה ונתינה לקהילה, לעיר, לעם ולמדינה. הן לומדות על נושא התרומה והנתינה בשיעורים הפרונטליים ובשיעורי העשרה, מתנדבות במסגרת תכנית "לאורו נלך", שותפות במיזם "בגרות חברתית" מטעם החינוך הממלכתי דתי ועוד. אירוע השיא של פעילויות החסד הוא שבוע חסד בירושלים, במסגרתו יוצאות בנות שכבת י"א להתנדבויות במגוון מקומות בעיר ירושלים: בית חולים שערי צדק, אגודת אפרת, ארגון שק"ל, מלב"ב, יד לקשיש, בית הספר דקלים, גן אלי"ע, קרן אור וארגון וריאטי. 

אתר בית הספר: www.orotmodiin.co.il 

 

אבני חן

אבני חן ממלכתיצומח

מנהלת: אביבה לוי

כתובת: רחוב אבני החושן 55, שכונת אבני חן

שנת הקמה: 2010

ערכים מובילים בבית הספר: התמודדות, ואהבת לרעך כמוך, מקצועיות ומצוינות.

כיצד מקודם ערך ההתמודדות:

הערכים השונים מהווים מסלול להצמחת התלמידים לקראת המאה הנוכחית, שבה הם נדרשים להתמודד עם חומרי ידע רבים, עבודת צוות, חקירה ובירור העמדות האישיות שלהם בנושאים שונים. צוות ההוראה נדרש למקצועיות ברמה גבוהה ולחיות על דרך המצוינות, בכדי להפוך את בוגרי בית הספר למסוגלים להתמודד עם מצבים שונים ומאתגרים. המסר "לא מוותרים לכם ולא מוותרים עליכם" הוא בסיס לשיח ונעשות פעולות ליישומו. בית הספר מאמין כי התאמצות הינה מבורכת והאקלים הנבנה מאפשר את קיום האמונה וההכרה במסוגלות העצמית והקבוצתית 

אתר בית הספר: www.avneyhen.jedu.org.il

 

"חוט השני"

מנהלת: ריטה בן אהרון

כתובת: שני 80, שכונת אבני חן

שנת הקמה: 2005

ערכים מובילים בבית הספר: עבודת צוות, ערבות הדדית, אחריות ונתינה, עצמאות, אהבת הארץ, כבוד וסובלנות.

כיצד מקודם ערך עבודת הצוות:

בית הספר הינו מוביל פדגוגיה, וככזה עבודת הצוות באה לידי ביטוי בכל תחומי העשייה החינוכית. ישנה אמנת תקשורת המהווה בסיס לעבודת הצוות ברמת התלמידים, הצוות החינוכי וההורים, והיא כוללת אוסף כללים ותנאים לקידום עבודת הצוות. בנוסף, בתחום הפדגוגי יש מגוון דרכי הוראה-למידה-הערכה המשלבים את עבודת הצוות בשגרת הלימודים

 

"דרכי יהודה"

מנהלת: אילנה רוזן

כתובת: יהלום 52, שכונת אבני חן

שנת הקמה: 2010

 

ערכים מובילים בבית הספר: תורה, עבודה וגמילות חסדים.

 

כיצד מקודם ערך התורה:

בבית הספר מאמינים, כפי שקבעו חכמים, כי על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הקניית ידע תורני וכללי נעשית תוך מתן מענה לשונות ומתוך חתירה למצוינות לימודית ולמידה משמעותית. הלימודים נעשים בשיטה ייחודית של למידה רב תחומית המשלבת עבודה במספר רב של תחומי דעת סביב יסוד מארגן, לדוגמה על ידי למידת טקסטים בשפה, שיעורי הלכה ושיעורי כישורי חיים. ללמידה העיונית מתלווה מפגש חווייתי או חברתי כמו הרצאות, תיאטרון, סדנאות, סיורים ופעילויות עם קהילת ההורים. בבית הספר קיימים מזה כמה שנים שיעורי בחירה, במגוון תחומים, שמתקיימים לאחר שעות הלימודים, אותם  התלמידים בוחרים לפי נטיית ליבם וכישוריהם. כל זאת מתוך אמונה והבנה שהלמידה הרב התחומית ולימודי הבחירה מעניקים חווית למידה משמעותית לתלמידים ומאפשרים מענה לאינטליגנציות השונות. בית הספר שואף לגדל בוגרים בעלי הרגלי למידה השואפים למצוינות ומגלים יכולת להשתלב בכל התחומים הקיימים.

 

אתר בית הספר: http://www.dym.jedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp

 

בית הספר העל יסודי עירוני ה’ - צומח

מנהלת: ליאת אפלבוים

כתובת: אבני החושן 57, שכונת אבני חן

שנת הקמה: 2013

 

ערכים מובילים בבית הספר: רב תרבותיות, לימוד אוטונומי, עידוד סקרנות, כבוד האדם ולמידה מבוססת פרויקטים (PBL).

 

כיצד מקודם ערך הרב תרבותיות – חיים בדו קיום ושיתוף:

בבית הספר מועסקים אנשי חינוך ממגוון החברה הישראלית: יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, גברים ונשים. ישנו מקום לרב תרבותיות מרמת ההכרה עד רמת המעשה, כאשר התלמידים נחשפים בתחומי הדעת השונים לרב תרבותיות. הדבר בא לידי ביטוי למשל בתכנית הלימודים הייחודית של תלמידי שכבת ט’, שעוסקת בקיום משותף במסגרת שיעורי היסטוריה ואזרחות, במפגש עם בני נוער ערביים, בפאנל "שוברות את תקרת הזכוכית" בו נפגשות תלמידים בית הספר עם נשים פורצות דרך, ובסמינרים בנושא זכויות האזרח, הזכות לכבוד וכיוצא בזאת. השנה תיפתח לראשונה שכבת י’ בבית הספר.

 

אתר בית הספר: www.schooly.co.il/ironihey

 

 
 
לשכת המסחר מודיעין
 

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

הוספת תגובה לכתבה "ואלה שמות - חלק א`"

* השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה.

תגובות הגולשים

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

הנתיב המהיר עמוד