עד היום הצטרפו לעצומה 491 תושבים, ואנו רוצים להגיע לפחות ל- 1,000 מצטרפים ויותר.

אנו דורשים מהעירייה להשקיע ולהקים מרכז תרבות קהילתי על המגרש, עבור כלל הציבור לצרכים קהילתיים (כולל לפעילות העמותות לעיל בזמנים מוגדרים) ומתנגדים להקצאת המגרש לעיל להקמת בתי כנסת בלבד.

נא היכנסו לעצומה והצטרפו לרשימת הדורשים להקים מרכז קהילתי במקום בתי כנסת בשדרות האורנים ברעות.

כמו"כ, נא העבירו את הקישור לעצומה לכל חבריכם ובקשו מהם להצטרף לעצומה.

אבי אלבז - יו"ר מודיעין חופשית

http://www.atzuma.co.il/kehilatreut -