הגדלת גופן
הקטנת גופן
 
מונוכרום
ניגודיות מקסימלית
 
תיאור לתמונות
 
קיצורי מקלדת
  • M-עבור לתוכן העמוד
  • H-עמוד הבית
  • F-פורום
  • B-אודות
  • A-הצהרת נגישות
הצהרת נגישות
ביטול נגישות
הצעה שאי אפשר לסרב 2
 
 

אבי אלבז: לבטל מסירת מבנה גני ילדים של העירייה לתנועת חב”ד

אבי אלבז: ”מסירת גני הילדים לחב”ד נעשתה עוד בטרם המלצה של וועדת הקצאות בנושא ועודבטרם הדיון בנושא ההקצאה בישיבת מועצת העיר 

אבי אלבז (צילום: כתב אורח)

לכבוד כב’ השופט בדימוס יוסף שפירא, מבקר המדינה, רח’ בית הדפוס 12, גבעת שאול

מכובדי,

הנדון: ביטול מסירת קרקע ומבנה גני ילדים לחב"ד במודיעין-מכבים-רעות מכתבו של עו"ד שנהר מתאריך 19/10/2015 מכתבו של מר יורם כרמון, מנכ"ל העירייה ויו"ר וועדת הקצאות, מתאריך 25/10/2015 מכתבי אל מר יורם כרמון מתאריך 26/10/2015 מכתבו של עו"ד שנהר מתאריך 02/11/2015

עיריית מודיעין-מכבים-רעות פרסמה בחודש יולי 2015 מודעה למסירת קרקע + מבנה ברחוב תכלת 9, שכונת אבני חן, (מגרש 607 גוש 5874 חלקה 13( לעמותת חב"ד לצורך הפעלת גן ילדים.

תושבים רבים הגישו התנגדויות להקצאת הקרקע + המבנה, וב- 13 באוקטובר 2015, קיימה וועדת הקצאות ישיבה שבה השמענו את ההתנגדויות להקצאה הנ"ל.

לאחר שוועדת ההקצאות תאשר או שלא תאשר את ההקצאה לעיל לחב"ד, היא תעביר המלצתה לדיון בנושא ההקצאה ולהחלטת חברי מועצת העיר מודיעין-מכבים-רעות.

לאחר הדיון בוועדת הקצאות, נודע לנו חברי עמותת מודיעין חופשית שגני הילדים ברחוב תכלת 9, שכונת אבני חן, כבר נמסרו לתנועת חב"ד, שמפעילה את הגנים מתחילת ספטמבר 2015, ואולי לפני כן, וזאת עוד בטרם המלצה של וועדת הקצאות בנושא (בנסיבות שנוצרו הרי ברור מה תהיה ההמלצה), ועוד בטרם הדיון בנושא ההקצאה בישיבת מועצת העיר !

זוהי שערורייה, פגיעה במינהל התקין, חוסר שקיפות ובניגוד לנוהל הקצאות, למסור את מבני גני הילדים לחב"ד, עוד בטרם התקיימו התנאים החוקיים לקיום ההקצאה !

אני תוהה לדעת האם הדיון שיתקיים בעתיד במועצת העיר בנושא הוא פורמאלי בלבד, כשהתוצאה כבר לכאורה ידועה מראש ? אני תוהה לדעת האם מישהו סבור שחברי מועצת העיר הם "חותמת גומי" שרובם יצביעו אוטומטית בעד ההקצאה לחב"ד ? לאור האמור לעיל, הריני לפנות אל כב’ בכדי שיפעיל סמכותו ויורה לראש העיר מר חיים ביבס לבטל מיידית את תהליכי הקצאת גני הילדים ברחוב תכלת 9, שכונת אבני חן לחב"ד, ולבטל את ניהול מבני גני הילדים ע"י חב"ד, עד לקבלת החלטה בנושא במועצת העיר.

אודה להתייחסות כב’ לאמור לעיל.

בכבוד רב,

אבי אלבז

חבר מועצת העיר מודיעין-מכבים-רעות יו"ר מודיעין חופשית