הגדלת גופן
הקטנת גופן
 
מונוכרום
ניגודיות מקסימלית
 
תיאור לתמונות
 
קיצורי מקלדת
 • M-עבור לתוכן העמוד
 • H-עמוד הבית
 • F-פורום
 • B-אודות
 • A-הצהרת נגישות
הצהרת נגישות
ביטול נגישות
הצעה
 
 

ירוק עכשיו במודיעין

לקראת הבחירות המקומיות הציגו ארגוני הסביבה חזון ירוק לכל המועמדים לראשות העירייה. האם למועמדים במודיעין חשובה איכות החיים והסביבה?

ילדים משחקים בממטרות בפארק (צילום: מנחם בנטוב)
גילה עיני

 

ארגוני הסביבה בכל הארץ, התאגדו למהלך משותף לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, מתוך הבנה כי הנושא הסביבתי מושפע בצורה משמעותית ביותר ע"י הרשויות המקומיות ומחויבותן לנושא.

ידוע כי מדיניות עיריית מודיעין לגבי הפיתוח בעיר וסביבה היא אחד מהגורמים המשפיעים על איכות הסביבה במרחב מודיעין. לעיר מודיעין השפעה משמעותית על הסביבה באזור השפלה מבחינת שטחים פתוחים, תחבורה וזיהום אויר, תופעת היוממות ועוד ולכן עמדתו של ראש העיר העתידי בנושאים אלה חשובה ביותר.

על מנת להעלות את הנושא הסביבתי לסדר היום הציבורי, ערכה החברה להגנת הטבע במודיעין בחודשיים האחרונים, סדרת מפגשים עם המועמדים לראשות העיר.

זאת, במטרה לשמוע מהם הנושאים הסביבתיים החשובים להם ולהציג את החזון הסביבתי העירוני שגובש ע"י חברי ועד הארגונים למען הסביבה במודיעין (בו חברים העמותה לשימור אתרים ונוף במודיעים, החווה האקולוגית, ארגמן והחברה להגנת הטבע) ותושבים פעילים ומתעניינים בנושא. חזון זה גובש בסדרת סדנאות פתוחה לציבור שנערכה בחודשים האחרונים.

במהלך המפגשים התבקשו המועמדים לשלב כמה שיותר מתוך החזון במצע ובתוכניות העבודה שלהם, על מנת לקדם את הראייה הסביבתית העירונית הכוללת.

עיקרי החזון הסביבתי:

איכות הסביבה ובריאות הציבור: שקיפות והנגשת המידע באשר למיפוי מפגעים סביבתיים ובריאותיים, הפחתת זיהום האוויר בעיר, עידוד נסיעה פעילה בתחבורה ירוקה/חלופית ומתן עדיפות משמעותית לתחבורה ציבורית, אופניים והליכה רגלית ואימוץ מדיניות חיסכון באנרגיה והפחתת פליטת co2 במבני הציבור בעיר ובתאורת הרחובות והמגרשים.

שטחים פתוחים: שמירה על רצף בלתי מופרע של גבעות מודיעין במערב ובדרום כמסדרון אקולוגי וכטבעת שטחים ירוקים סביב העיר, חיזוק הקשר בין העיר לשטחים הפתוחים סביבה והנגשתם למגוון התושבים בעיר, תכנון השטחים הציבוריים (פארקים) על פי עקרונות ברי-קיימא כממשקים סגורים וחסכוניים ושיתוף הציבור בתכנונם.

כמו כן גורס החזון כי בבניית העיר ישולבו האתרים ההיסטוריים, הארכיאולוגיים והטבעיים המיוחדים, בגנים הציבוריים של העיר, כאלמנטים המבליטים את ייחודה של העיר ומגדירים את אופיה.

בנוסף, יש לטפח את הטבע העירוני - פיתוח הקשר בין הסביבה לקהילה תוך נקיטת ממשק שונה משטחי העיר הציבוריים המפותחים, באחריותה של העירייה ובהשתתפותם הפעילה של תושבים. כמו כן עלה הצורך בשימור כל שטח גבעת התיתורה.

תחבורה ותנועה: תכנון מחדש של מערך התחבורה הציבורית בעיר בהתבסס על צרכי התושבים, קידום תכנון מתחמי העיר העתידיים כמוטי תחבורה ציבורית בדרך שתאפשר את הורדת התלות ברכב פרטי. קידום והקמת תשתית תחבורה משלימה ועידוד השימוש בה. הפחתה משמעותית של כמות הנסיעות ברכב פרטי בתוך העיר, בדגש על מערכת החינוך כמו כן עלה הצורך בשינוי סדר עדיפויות תקציבי לקידום חלופות לרכב הפרטי.

מעורבות הקהילה ודמוקרטיה השתתפותית: נבחרי הציבור ומנהלי אגפים ומוסדות בעיר יבינו ויעסקו בשיתוף הציבור, בשקיפות מנהלית ובתכנון בר-קיימא, שקיפות וזמינות מידע גבוהה והצגתו לציבור התושבים באופן סדיר, שיאפשר דיאלוג אמיתי בין הרשות לתושבים, תגבור התשתית הקהילתית בשכונות.

כמו כן הציגו התושבים את החשיבות בהצגת כלל המידע העירוני לציבור התושבים בבית העירייה ובאמצעי המדיה השונים, לרבות פתיחת כל ועדות העירייה לציבור כמשקיפים וכנציגים ומינוי נציג ציבורי של הארגונים הירוקים כמשקיף בישיבות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, בפרט.

במהלך הפגישות עם המועמדים, בחר כל אחד מהם כיצד להתייחס לנושא הסביבתי, אנו ריכזנו את הנושאים החשובים למועמדים, כפי שעלו מתוך השיחות עמם:

אלכס ויינרב

חינוך סביבתי - להמשיך לטפח ולהשקיע בלימוד החינוך הסביבתי, הכרת הסביבה בגני ילדים, בתי ספר ותושבים בכלל. טבע נוף ופארקים - ביטול תוכנית הבנייה על גבעת התיתורה והסבת כל השטח לשימור כפארק טבע עירוני. במקביל קידום תוכנית אב לשטחים הפתוחים, כולל שימור הגבעות הדרומיות והצפון-מערביות (אזור רגב חרובה ובית ענבה).

טיפוח הפארקים בעיר, הקיימים ובשכונות העתידיות - הצללה, קיוסקים ידידותיים לסביבה, שירותים והקצאת שטח לפארק כלבים. ישאף שחלק מהפארקים יהיו קהילתיים - כלומר תכנון בשיתוף התושבים הגרים בסמוך. קידום בנייה ירוקה בשכונות הקיימות (מיחזור, חשמל ירוק) והעתידיות ובמוסדות הציבור.

אמנון מרחב

ביטול התוכנית לבנייה על התיתורה. חשיבה מחדש על תוכנית המתאר של העיר - תהליך זהות עירונית שמסתכלת על מודיעין בעיניים של בנייה מקיימת, תקני בנייה ירוקה. פיתוח פארק ענבה כפארק טבע אקולוגי עירוני - לפארק אין תב"ע (תוכנית בניין עיר), צריך לפתח אותו עם תב"ע נפרדת.

ביטול הקטע הצפוני של כביש 4 העירוני (בין מודיעין ליער בן שמן) ובמקומו הרחבת הכבישים הקיימים. בעד שיתוף ציבור ושקיפות מירבית של העירייה.

דורון שולדנפריי

פיתוח שבילי אופניים בעיר, כולל שבילים לרכיבה ספורטיבית בשולי העיר. ייעול התחבורה הציבורית - מיניבוסים קטנים שיפעלו בזמינות גבוהה. חושב שזה תפקידה של העירייה ליצור תוכנית בניין עיר חדשה לגבעת התיתורה, ההזנחה של הגבעה היום מרגיזה אותו. רוצה להפוך את הגבעה לפינת החמד של העיר, מצד אחד טבעית ומצד שני נקודות עניין בהן ניתן להוביל ילדים, ללמד מור"ק, ליצור מצפור ואולי גם מוזיאון. הגברת השקיפות כעמדה - פתיחת הוועדות העירוניות לציבור.

חיים ביבס

תיתורה: אנו מנסים להגיע להסכמה עם מנהל מקרקעי ישראל על פיזור יחידות הדיור המתוכננות לגבעת התיתורה בשכונות החדשות, אם ימוצו האפשרויות ולא נגיע להסכמה, נקבל החלטה על העברת תוכנית חלופית בוועדה המקומית, המייעדת את הגבעה להפוך לשטח פתוח, תוך 10-12 חודשים לכל היותר.

לגבי תכנון עתידי של העיר - לא נעשתה בדיקה וחשיבה מחדש על מה שכבר נבנה בעיר, לא נעשה רה-תכנון בעקבות מה שקיים, חייבים להפיק לקחים על מנת לתכנן בצורה טובה יותר את העתיד. בשכונות החדשות שייבנו, פיתוח השטחים הציבוריים ומבני הציבור יתקיים במקביל לבניית השכונה ובטרם איכלוס, על מנת לשפר את איכות החיים של התושבים.


יגאל צדוק

שימור גבעת התיתורה וטיפוחה. יצירת שבילי אופניים וקידום תחבורה ציבורית נוחה. תהליך של חזון עירוני ומיתוג העיר בשיתוף התושבים ונושא שקיפות ושיתוף הציבור כאלמנט מנחה בכלל. חשיבה מחדש על תוכניות העיר גם בהתאם לערכי עבר, טבע ונוף.


אנו נמשיך ונעקוב אחר הנושאים הסביבתיים
כפי שיבואו לידי ביטוי במצע ובתוכניות העבודה של כל אחד מהמועמדים. הנושאים הסביבתיים מעסיקים יותר ויותר את תושבי העיר והגיע הזמן לדרוש מנבחרי הציבור להתחייב ולממש פעולות רבות בתחום זה.

חשיבות העמדה והתפקוד הסביבתי של ראש עיר, היא גבוהה ביותר. ישנם דברים רבים שיכולים להיות מטופלים ברמה המקומית והיכולת להשפיע בזמן זה היא של כולנו.

 
 
 

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

הוספת תגובה לכתבה "ירוק עכשיו במודיעין"

* השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה.

תגובות הגולשים

 1. וינרב - דיבורים ואפס מעש
  | 15/10/2008
  בתקופת אלכס נהרסו יותר אתרים ונפגעו יותר ערכי טבע ונוף מאשר בתקופה שקדמה לו. במיילים הוא עשר. בשמירת הכותרות של הנושא הסביבתי - עשר ושאפו. במעשים - אפס מאופס.
 2. ”הדרך” הירוקים, בראשות וינרב - הבחירה הנכונה
  | 08/10/2008
  כולנו הדרך ב - 11 בנובמבר כולנו וינרב ב- 11 בנובמבר
 3. ירוק עכשיו, ויהיה ירוק יותר עם וינרב ו”ה ד ר ך ”
  | 07/10/2008
 4. הללויה, כולנו ירוקים
  | 07/10/2008
  אשרי העיר שיש לה אישיות כמו וינרב, וצוות מוביל כתנועת ”ה ד ר ך”
 5. פתאום כולם מדברים ירוק
  | 07/10/2008
  תודה וינרב.
 6. מי חושב, יוזם ומבצע איכות חיים וסביבה בעיר ללא לאות, שנים?
  | 07/10/2008
  ו י נ ר ב א ל כ ס !!!
 7. לא להתבלבל
  | 07/10/2008
  וינרב, ורק הוא, העלה את הנושא הירוק למרכז השיח הציבורי
 8. מודיעין-ירוקה
  | 05/10/2008
  יש עוד הרבה לעשות שמודיעין תהה ירוקה. חיים ביבס בראש ואלכס וינרב סגן, כך ידאגו השניים לעיר ירוקה יותר,שבילי אופניים נעימים,תחבורה ציבורית עשירה,פארקים מוצלים,,כולי תקווה שכך יהיה. בהצלחה.
 9. אני שוכנעתי. לא אצביע לאלכס וינרב. בטח יבוא אחר במקומו...
  | 05/10/2008
 10. ביחרו את אלכס לסגן. רק הוא יצדיק את 3 מליוני ש”ח שתשקיעו בו
  | 04/10/2008
  ובתמורה ייצור שביל אופניים אחד - עם הרבה מיילים ותמונות צבעוניות, מכל הסוגים והמינים. במימון ובהשקעת זמן עצמית לחלוטין. שקופה וברורה. כמו ששלום חנוך שר בשיר משיח לא בא...
עיריית מודיעין רגיל
הנתיב המהיר עמוד