הגדלת גופן
הקטנת גופן
 
מונוכרום
ניגודיות מקסימלית
 
תיאור לתמונות
 
קיצורי מקלדת
  • M-עבור לתוכן העמוד
  • H-עמוד הבית
  • F-פורום
  • B-אודות
  • A-הצהרת נגישות
הצהרת נגישות
ביטול נגישות
דוס צמרת
 
 

החברה הכלכלית מגישה: דו”ח מצב

החברה הכלכלית של מודיעין מציגה נתונים על הפעילות. בשנים 2004/6 עמד המחזור על כ-19 מיליון שקל. מה היה הרווח ואיזה פרויקטים מבצעת החברה

אמנון מרחב ודב שאולסקי (צילום: מנחם בנטוב)
דוס צמרת

 

החברה הכלכלית של מודיעין, קיימה אתמול, ג', תדרוך לתקשורת המקומית בו ניתן דיווח על פעילותה השוטפת בשנים האחרונות, היעדים שבוצעו במהלך השנה החולפת ואלו המיועדים לביצוע השנה.

מהנתונים עולה כי מחזור הפעילות של החברה בשנים 2004-2006 הסתכם בכ-19 מיליון שקל. מתוכם, נותר רווח נקי בסך כ-206 אלף שקל. מכאן שהרווח השנתי הממוצע של החברה הכלכלית בשנים 2004-2006 עמד על כ-68 אלף שקל.

עוד עולה מהנתונים שחלה ירידה של 67 אחוזים בהיקף הפרויקטים אותם ביצעה החברה בשנים הללו.

תמונת המצב שנמסרה מעלה את הנתונים הבאים לגבי הפרויקטים שביצעה החברה הכלכלית.

שדרוג מגרש הכדורגל בשמשוני. תקציב מאושר-4.3 מיליון שקל. מתוכם 1.3 מיליון בתקציב בלתי רגיל ועוד הלוואה בגובה 3 מיליון שקל. טרם הגיע חשבון סופי מהקבלן וצפויה חריגה של 150 אלף עד 200 אלף שקל.

לוח זמנים: תחילת עבודה באפריל 2007, סיום בינואר 2008. הערה: בין יוני 2006 למרץ 2007 התנהל שלב התארגנות כספית והוצאת אישורים לפרויקט.

סידור פנימי של היכל התרבות העירוני. תקציב הפרויקט כ-7 מיליון שקל. תאורה - 590,571 אלף שקל. במה - 361,628 אלף שקל. מושבים - 637,251 אלף שקל. שטיחים ופרקטים - 115,776 אלף שקל. מערכות במה - 4,433,208 מיליון שקל. מערכות שמע - 872,115 אלף שקל. לוח זמנים: מכרז ראשון ינואר 2007 סיום עבודות בנובמבר 2007.

השלמת מקווה טהרה בשכונת קייזר. תקציב מאושר בגובה 1.27 מיליון שקל. תחילת עבודה בינואר 2008, צפי לסיום יולי 2008. לא ידוע עדיין סטאטוס ההוצאה התקציבית. הערה: הטיפול בעבודות החל בינואר 2007 והסתיים בנובמבר 2007 באשרור ההחלטה.

שיפור והרחבת בית העלמין העירוני. תקציב מאושר עבור מבני שירותים - 155,821 אלף שקל, הרחבת חלקות קבר - 395,675 אלף שקל. לוח זמנים: תחילת עבודה בינואר 2007, מסירה מתוכננת במרץ 2008. הערה: קיים תכנון עקרוני לאולם הספדים. טרם סומן תקציב.

כביש גישה לבית העלמין. מקור תקציבי ממשרד השיכון. תקציב בגובה 4 מיליון שקל. לוח זמנים: תחילת עבודה במרץ 2008, גמר מתוכנן בספטמבר 2008. הערה: תקציב משרד השיכון אינו מאפשר תחילת עבודה בשל אמדן שצופה חריגה של 1.2 מיליון שקל. כמו כן אין תקציב להנחת קו מים וסלילת מגרש חניה.

פארק ענבה (שלב א'). כולל שיקום נזקי עבודות הרכבת והשלמת חלק מהעבודות על המתקנים. תקציב מאושר בגובה 2.5 מיליון שקל לשנת 2007, ממשרד השיכון. עד כה נעשה שימוש ב-1.3 מיליון שקל בלבד. לוח זמנים: תחילת עבודה אוגוסט 2007, גמר שלב א' מאי 2008.

השלמת משטחי פעילות ספורטיבית בפארק בעמק החולה. תקציב מאושר בגובה של 490 אלף שקל. עד כה הושקעו 160 אלף שקל בהתקנת 17 מתקני כושר בפינת עמק החולה - יאיר פרג. בהמשך תותקן תאורה, מגרשי פטאנק ומתקן משחקים מרכזי. לוח זמנים: תחילת עבודה באוקטובר 2007, גמר משוער במאי 2008.

מגרסת פסולת בניה. החברה הכלכלית עסקה במשא ומתן למתן זיכיון לתפעול אתר מרכזי לסילוק פסולת בניה. נחתם הסכם באוגוסט 2007 שתקף ל-5 שנים. הכנסות: מדמי זיכיון שנתיים בגובה של 150 אלף שקל ובתוספת 5.18 שקל לכל טון חומר שמוכנס לאתר.

כרטיס תושב. מיזם "הכרטיס החכם" שהחל לפני כ-4 שנים בחתימת הסכם עם היזם במאי 2003. בינואר 2005 הצטרפה החברה הכלכלית לפרויקט. תקציב מאושר בגובה 90 אלף שקל לפרוייקטור. סטאטוס: בינואר 2008 "החלטת דירקטוריון להקמת ועדת משנה לבחינת נקודות ספציפיות במיזם".

בתדרוך לא נמסרו נתונים לגבי תוכנית העבודה לשנת 2008 אלא רשימת מספר פרויקטים הנמצאים בעבודה. התחלת בניית בית העירייה בהיקף מוערך של כ-20 מיליון שקל. עד כה הועבר תקציב בגובה של כ-400 אלף שקל. קאנטרי קלאב עירוני (מגרש 800). הוחלט על צוות משותף למינהל מקרקעי ישראל והחכ"ל. תקציב שנוצל לתכנון 287 אלף שקל.

כמו כן עוסקת החברה הכלכלית בהכנת חוקי עזר לאגרות והיטלים, בניית 2 בתי כנסת יבילים, בנית 4 בתי כנסת בשכונות, שילוט אלקטרוני וריהוט רחוב, תכנון והקמת חניונים בשיתוף רכבת ישראל, הקמת מנהלת באזור תעסוקה הכפופה לחכ"ל.

כאמור לא נמסרו תוכניות העבודה המפורטת לשנת העבודה הנוכחית. לדברי מנכ"ל החברה, דב שאולסקי, הנתונים יימסרו רק לאחר שיאושרו על ידי דירקטוריון החברה. בעניין זה נזכיר כי השבוע אישרה הנהלת העיר העברת ביצוע 12 כיתות גן לידי החכ"ל כחלק מתוכנית העבודה לשנת 2008.

לדברי יו"ר דירקטוריון החברה, עו"ד אמנון מרחב, "אם ימשיכו בשנת 2008 לשים רגליים פוליטיות לפעילות החכ"ל, לא נעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו".

 
 
עיריית מודיעין רגיל