יום ראשון, כ"ט תמוז, ה'תשע"ז - 23.7.2017
 
 
היכל התרבות
הצעה שאי אפשר לסרב 2
 

סערה סביב הקצאת קרקע לביה’’ס למען אחי

תושבים מקייזר מתנגדים להקמת בית הספר התורני בשכונה ודורשים לבטל את ההחלטה. נציג ההורים של בית הספר: "דמגוגיה זולה שנועדה ליצור פירוד"

בעקבות אישור מועצת העיר להשכרת קרקע באופן זמני בשכונת קייזר לקרוואנים לבית הספר למען אחי הוקם בשכונה מטה מאבק לביטול ההקצאה.

השבוע פנה ראש מטה המאבק, שרון מעוז, לחברי המועצה ודרש מהם לבטל את ההחלטה לאלתר.

במכתבו מציין מעוז בין היתר כי תושבים בשכונה דתיים וחילונים מתנגדים בתוקף להקמת בית הספר התורני למען אחי או להצבת קרוואנים בשכונה. "בית הספר אינו משרת אף תושב בשכונה ולפי ידיעתנו מרבית תלמידיו מגיעים מהיישוב חשמונאים ולא ממודיעין. הקמת בית הספר תיצור עומס תחבורתי בשכונה ובאה על חשבון בית ספר ממלכתי דתי שתוכנן מלכתחילה לטובת תושבי השכונה."

עוד כותב מעוז: "הקמת בית ספר חרדי עלולה להבריח תושבים חילוניים ודתיים ציוניים מהשכונה ובעתיד אף לגרום לחיכוכים עם ציבור חרדי שיגיע למקום. הקמת בית ספר חרדי מהווה תקיעת יתד ראשונה של חרדים בעיר ותקיעת סכין חדה וארוכה בליבה של אוכלוסייה חילונית-דתית ציונית שמאמינה בפלורליזם, סובלנות, דמוקרטיה וציונות. תושבי קייזר דורשים שהחלטת מועצת העיר תבוטל לאלתר כבר בישיבת ההנהלה הקרובה ולא נפעל בכל האמצעים העומדים לרשותנו לשנות את רוע הגזירה."

תהליך הקצאת הקרקע להצבת הקרוואנים של בית הספר דרוש עדיין חתימת הסכם בין בית הספר לעיריה שכולל מועד פינוי וכן על בית הספר להגיש תוכניות ולקבל היתר בנייה.

ברוך בוכניק, נציג ההורים של ביה"ס התורני למען אחי אומר כי היום, ד', אמורה להתקיים פגישה של נציגי ההורים עם מנכ"ל העירייה כדי לנסות לקדם את עניין חתימת החוזה.

בתחילת שנת הלימודים הפגינו ההורים של בית הספר בדרישה לקבל מבנה קבע לילדיהם שלומדים כבר 4 שנים בכיתות זמניות בליגד סנטר. בוכניק אומר כי בית הספר קיבל את אישור משרד החינוך כבר בשנה שעברה לפעול במסגרת מוכר שאינו רשמי ועומד בכללים.

בהתייחסותו לפעילות מטה המאבק בקייזר אומר בוכניק: "אני מצר על חוסר סובלנות שנובע מאי ידיעה של מהות בית הספר ותכניו. בית הספר הוא תורני ומחנך ומלמד את מקצועות הליבה. חשוב לציין שעיריית מודיעין מארחת ילדים תושבי חוץ חילונים בכל המוסדות וחבל שיוצרים כאן דמגוגיה זולה שנועדה ליצור פירוד בין תושבי העיר."

ואילו ראש העיר מסתבר לא תמך בהקצאת הקרקע אבל פעל על פי משמעת קואליציונית. בתגובה הודיע השבוע ספקטור: "ועדת ההנהלה של מועצת העיר, דנה בנושא מציאת פתרון זמני בלבד, והשכרת קרקע באופן זמני, להצבת מבנים יבילים של ביה"ס למען אחי, מאחר ואין לתלמידי בית הספר די מקום במבנה הנוכחי שבו הוא פועל."

"בישיבת ההנהלה, הבעתי את דעתי האישית, והצבעתי נגד הצעה זו, מאחר וסברתי כי בית הספר פועל לאורך כל הדרך שלא על פי תקנוני העירייה, ללא רשיון קבוע ממשרד החינוך, ויותר ממחצית התלמידים הלומדים בו, מגיעים מחוץ לעיר."

"עם זאת, היה רוב לחברי ההנהלה שהצביעו בעד השכרת הקרקע. כחבר קואליציה, אני מחויב להצביע בישיבות המועצה על פי החלטות ועדת ההנהלה, וכך עשיתי. ולכן, אף על פי שבהנהלה הצבעתי נגד הנושא, על פי שיקול דעתי האישי, בישיבת המועצה הייתי מחויב להצביע בעד. זו מהותה של הדמוקרטיה, המאפשרת לנציגי ציבור, הנבחרים ע"י הציבור, לקבוע סדר יום ברשויות מקומיות."

 
 
 

 

 

 

 

 

אינדקס חוצות לעסקים
חפש    פרסם